Absolwenci roku

ROK SZKOLNY 2021/2022
Ernest Mołczan
ROK SZKOLNY 2020/2021
Mateusz Miklicz
ROK SZKOLNY 2019/2020
Katarzyna Rakoczy
ROK SZKOLNY 2018/2019
Łukasz Bałut
ROK SZKOLNY 2017/2018
Katarzyna Olszewska
ROK SZKOLNY 2016/2017
Michał Brożyna
ROK SZKOLNY 2015/2016
Mateusz Pęcak
ROK SZKOLNY 2014/2015
Michał Michniewicz
ROK SZKOLNY 2013/2014
Maciej Szybiak
ROK SZKOLNY 2012/2013
Albert Dębiński
ROK SZKOLNY 2011/2012
Tomasz Jajko
ROK SZKOLNY 2011/2012
Paweł Bondaruk