Samorząd w Roku Szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca szkoły

Nadia Marczak

Zastępczyni przewodniczącej

Maja Perkołup

Sekretarz

Jakub Mielnik