Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka szkolna jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i sami wybierają interesujące ich lektury i książki. Nikt tutaj nikogo nie ocenia, nie stawia stopni. Biblioteka dla  wszystkich jest otwarta i codziennie zaprasza swoich czytelników. W czytelni można skorzystać z księgozbioru podręcznego. Można też spokojnie odrabiać lekcje, poczytać książki,  pouczyć się oraz miło spędzić czas.

Do zadań  naszej szkolnej biblioteki należy głównie:
– realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły
– rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów
– przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji
– wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
– upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: wystawy, konkursy, akcje czytelnicze

Nauczyciele-bibliotekarze

Małgorzata Koczeń

Joanna Mełnicka

Biblioteka czynna

od poniedziałku do piątku

08:00 – 15:00