Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym:

maksymalnie 100 punktów za:
– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

maksymalnie 100 punktów za:
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty