Bezkonkurencyjny Kacper Chrzan

 W dniu 31 maja 2022 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po szósty został zorganizowany Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. W tym roku tematyka nawiązywała do Nauczycielskiego zadania Kościoła. Konkurs składał się z 3 etapów. Z ponad 1000 uczestników z całej Polski do Warszawy zjechało się 174 uczniów, którzy rywalizowali ze sobą w teście wiedzy.

Oczywiście konieczna była dogrywka, po której wyłonionych zostało 8 laureatów na czele których stanął uczeń naszego Liceum Kacper Chrzan, który otrzymał największą liczbę punktów. Gratulujemy olbrzymiego sukcesu, wszak w pierwszej klasie okazał się najlepszym, młodym znawcą Prawa Kanonicznego w Polsce.