XII Młodzieżowa Parada Niepodległości

Przedstawiliśmy wydarzenia z marca 1968 roku.

55 lat temu, oddziały ZOMO, ORMO i tzw. aktyw robotniczy brutalnie stłumiły protesty studentów z Uniwersytetu Warszawskiego w obronie kolegów relegowanych z uczelni i wolności kulturalnej w PRL. Te dramatyczne wydarzenia zapoczątkowały falę społecznego buntu, będącą ważnym etapem na drodze Polaków do zrzucenia komunistycznej niewoli.

Gratuluję klasie 1 g za świetne przygotowanie strojów z epoki oraz „wyrażenie swojego sprzeciwu na transparentach”. Była to na pewno świetna lekcja żywiej historii. „Pałkami prawdy nie da się zabić”