I LO w Sanoku świętuje 250 – lecie KEN

W miniony piątek I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku uroczyście obchodziło 250-lecie utworzenia Komisji
Edukacji Narodowej
.  To wydarzenie o wielkim znaczeniu dla polskiego systemu edukacji. Aby uczcić tę ważną
rocznicę, w szkole przygotowano długoterminowy plan działań. Obejmuje on: sadzenie dębu „Kołłątaj”, projekt
i wykonanie tablic pamiątkowych, film promujący klimat i osiągnięcia szkoły, uroczystą akademię, debaty
oksfordzkie, laudacje, środowiskowe podsumowanie projektu.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej akademii w hali  sportowej liceum. W trakcie tego wydarzenia Dyrektor
Szkoły Robert Rybka wygłosił przemówienie, w którym podkreślił znaczenie Komisji Edukacji Narodowej dla
polskiego systemu oświaty oraz wyjątkową rolę I LO w Sanoku w kształtowaniu młodych umysłów. Głos
zabrali również goście: Starosta Sanocki Stanisław Chęć i Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Rajchel.
Młodzież uświetniła uroczystość montażem słowno – muzycznym,  zaś dopełnieniem całości były wystawy
tematyczne poświęcone rozwojowi edukacji w Polsce. 
Obchody 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku były wyjątkowym
momentem jednoczenia społeczności szkolnej i lokalnej. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do refleksji
nad znaczeniem edukacji oraz roli, jaką szkoła odgrywa w kształtowaniu młodych pokoleń.
Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i organizację uroczystości, szczególnie grupie
projektowej nauczycieli:  p. U. Małek, E. Bryle-Czech, S. Słoniewskiej i ks. M. Kozakowi . Dziękujemy również
p. P. Kicie i młodzieży za ich pracę oraz oddanie sprawie uczczenia rocznicy utworzenia KEN.  Niech to
wydarzenie będzie inspiracją do dalszej pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa.